logo
DAV PUBLIC SCHOOL, Pratap Vihar
An English medium +2 C.B.S.E affiliated school
Latest News  
 
Our Mentor  
VICE-PRESIDENTS SECRETARIES
Dr. S.K. Sama Shri Ravinder Kumar
Shri Vishwa Nath Shri Vijay Sabharwal
Shri S.N. Munjal Dr. S.R. Arora
Shri B.S. Bahl Shri J.K. Kapur
Shri Shreedeep Omchary Shri Karan Khanna
Shri Prabodh Mahajan Shri Ravinder Talwar
Shri T.R. Gupta Shri Ramesh Kumar Leekha
Shri Ram Nath Sehgal Shri H.L. Bhatia
Dr. N.K. Uberoi Shri Bal Krishan Mittal
Shri Rajinder Nath  
Shri T.N. Chaturvedi  
Shri M.L. Sekhri  
Shri R.P. Bansal  
Shri Mohan Lal  
HONY. TREASURERS GENERAL SECRETARY
Shri Mahesh Chopra Shri R.S. Sharma
Shri S.M. Gupta  
Shri R.K. Sethi  
Dr. M.C. Sharma  

 

SHRI PRABODH MAHAJAN, CHAIRMAN MRS. NISHA PESHIN, DIRECTOR

                 
Mrs. ADARSH KOHLI, MANAGER  MRS. ABHA GANGAL, PRINCIPAL